انسیه خزعلی عصر شنبه در همایش سراسری مشاوران بانوان روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مشهد افزود: در خانواده های ثروتمند کمبود جمعیت و عدم توجه به آن خیلی بیشتر است.

وی ادامه داد:مسلط شدن نگاه فردگرایانه و لیبرالی و اصالت یافتن خوشیهای زودگذر برای جوانان که حتی بر منفعت آینده و زمانهای دورتر خود و کشورشان ترجیح می یابد از خطراتی است که به شدت جامعه ما را تهدید می کند.

او اضافه کرد: دولت برای ترغیب مردم به افزایش جمعیت، نگاه دوراندیشانه مبتنی بر پیر شدن جمعیت و تبعات ناگوار ناشی از آن را دارد و می داند که پیر شدن جمعیت هزینه اش زیاد و بسیار خطرناک است از این رو در مقطعی از زمان برخی مسایل را تحمل می کند تا کشور را جوان نگه دارد و بتواند سرمایه بزرگ انسانی را حفظ کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر سلامت جسمی، روانی، فکری و آموزشی زنان گفت: یکی از نقیصه ها در بحث سلامت، تامین سلامت آموزشی است چرا که گاهی اوقات آموزش های صحیحی به زنان و خانواده های جامعه داده نمی شود یا آموزشها کامل نیست و اشتباه ارایه شده و یا آموزشها در جای خودش قرار نگرفته است.

خزعلی افزود: این خلا در سلامت آموزشی زنان و خانواده، مسوولیت مشاوران زن روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور را بیشتر می کند تا سلامت زنان و به تبع آن سلامت خانواده ها بیشتر حفظ شود زیرا محور سلامت در جامعه ما خانواده و محور خانواده زن است و اگر زنان ما آگاه، توانمند، صالح و سالم باشند جامعه سالمی خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: تمرکز بر سلامت زنان یکی از مسائلی است که هر چه هزینه در این بخش شود به منزله سرمایه گذاری، منفعت و نگاه دوراندیشانه به آینده است، زنی که مایه آرامش، سکون، ثبات و رویکرد مثبت جامعه در خانواده است، اول باید خود دارای آرامش فکری، روحی و جسمی باشد و این وظیفه ما مسوولان امور بانوان است که شرایط را برای سالم بودن زنان فراهم کنیم.

خزعلی افزود: در وهله نخست باید سرمایه انسانی به لحاظ کمی و کیفی حفظ شود و حفظ این سرمایه از نظر کیفی به این دلیل است که اگر جوان یا نوجوان از هویت اصیل خود خالی شد و نگاه، هویت و سبک زندگی دیگری به او رسوخ کرد دوباره جمعیت را از دست داده ایم و با مساله مهاجرت و کمبود کمی جمعیت مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی اظهار داشت: اجرای این قانون بسیار ضعیف شده و گلایه زنان را به دنبال داشته است زیرا بسیاری از موازین شرعی در مراجعه زنان به مراکز درمانی و بیمارستانها رعایت نمی شود حال آن که در کشورهای اروپایی وقتی ببینند بیمار، خواهان خدمات خاصی است به او اهمیت می دهند و این جای تاسف دارد که در کشور ما به این مساله کمتر اهمیت می دهند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هم اکنون در برخی مراکز قضایی مربوط به آسیبهای مرتبط با زنان و کودکان شرایطی فراهم شده است که دیگر زنان خودسرپرست یا بدسرپرست آسیب دیده مجبور نشوند در ادارات مختلف پیگیر مسایل خود باشد.

لطفاامتیاز دهید post