طب سنتی

طب سنتی

شرط طلایی برای حجامت

به گزارش سلامت نیو به نقل از روزنامه همشهری ، این نکته را دکتر مرتضی مجاهدی، معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

اطلاعات بیشتر