سلامت خانواده

سلامت خانواده

علت ایجاد فیبروم

انواع فیبروم ها ی رحم ۱ – فیبروم داخلی : در دیواره ماهیچه‌ای رحم به وجود می آید و باعث کشیدگی و بزرگ شدن رحم میشود. ۲

اطلاعات بیشتر