• کدخبر: 13834
  • تاریخ انتشار خبر: ۱۲:۵۰ ب.ظ - جمعه ۱۳۹۴/۰۵/۹
  • چاپ خبر
چرم دوزی 3؛

کیف جیبی مردانه با دو طرح متفاوت + الگو و آموزش

این کیف در سایر ۲۳ در ۱۰ درست شده‌ است و دو لایه وسط دارای جای عکس میباشد.

حیا؛ الگوی شماره ۱: از چرم یک مستطیل به ابعاد ۲۵×۱۱ برش زده و کناره‌های آن را هلال میکنیم.
65695957833129155025

89675839441882876054

الگوی شماره ۲:مستطیلی به ابعاد ۲۵×۳سانت از چرم برش زده و لبه‌های آن را نیز هلال میکنیم با این تفاوت که هلال لبه‌های پایینی کمتر است.

سپس مطابق شکل فوق الگوی ۲ را روی الگوی ۱ چسبانده و می‌دوزیم.

36956403942266671122

الگوی شماره ۳ و ۴ :

49247168977920899434

دو مستطیل به ابعاد ۱۱×۱۰ برش زده و جای زیپ و جاکارتی را طبق شکلهای بالا برش میزنیم و لبه‌های داخلی را دوخت میزنیم.فاصله جای زیپ از لبه‌های هر طرف یک سانت و فاصله جاکارتیها از هرطرف ۷/۵ میلیمتر میباشد.فاصله جای کارت زیر جای زیپ از لبه پایین ۶ سانت میباشد.پس از برش هر دو تکه را آستر کشی کرده کیسه جیب را وصل میکنیم.

الگوی شماره ۵ :این الگو را از آستر برش میزنیم و در واقع لایه‌ایست که تکه‌های ۳ و ۴ را در دو طرف آن و تکه شماره‌ی۶ را در وسط ان وصل میکنیم.

الگوی شماره ۶ را نیز از چرم نازک برش میزنیم تا فاصله‌ی دو تکه روی آستر با چرم پر شده و زیباتر شود.

54077350018847841239

طبق شکل بالا وسط تکه ۵ را نشانه‌گذاری کرده تکه ۶ را روی آن چسبانده و دو طرف آن را میدوزیم.

سپس تکه‌های ۳ و ۴ را در دو طرف تکه‌ی ۵ که تکه ۶ روی آن وصل شده میچسبانیم و لبه‌ی بالای آن را لبه‌دوزی میکنیم

96112961567263971061

لایه داخی که آماده شد را روی تکه ۱ که لبه بالای آن تکه ۲ دوخته شده‌است ، چسبانده به طوریکه لایه زیرین یک سانت از بالا مشخص باشد (لبه‌های پایین را روی هم مماس میکنیم).

از یک سمت شروع به دوخت کرده تا لبه پایین که تکه ۳ تمام میشود .از سمت دیگر نیز به همین صورت میدوزیم.در واقع ۳ سانت وسط جدای از هم دوخته میشوند تا هنکام تا زدن کیف دو طرف روی هم قرار گیرد.

درج دیدگاه

تازه ها